دفتر مرکزی

نشانی : ایران - تهران - خیابان ولیعصر، میدان منیریه ، مجتمع تجاری کاوه ، طبقه دوم، واحد 9

تلفن:

66491166

21-

(0098)

66498425

21-

(0098)

فکس:

66965455

21-

(0098)

سایت:

www.jejsport.com

پست الكترونيك:

info@jejsport.com

پرسنل شرکت : مجید علائی ()    -  متین حسینی فر ()    -  هانیه لک ()

دفتر تورنتو - کانادا

نشانی : کانادا - تورنتو -

تلفن:

0014168909047

پرسنل شرکت : سعید علائی ()