اطلاعات فنی

1) پارچه چِکرِد ( Checkered ) : این پارچه از نخ پلی استر کاملا آرایش یافته (اف دی وای) یا فیلامنت 150 بافته شده است ، دارای برجستگی هایی در پشت آن طبق تصویر زیر می باشد که باعث عبور هوا و عدم چسبندگی آن به بدن می شود ، این پارچه از لطافت مطلوبی برخوردار بوده و بسیار سبک و ضد حساسیت جهت پیراهن شورت های تمرینی و بازی است ، همچنین دارای 15 رنگ طبق تصویر زیر می باشد .2) پارچه رِتی فرم ( retiform ) : این پارچه از نخ پلی استر کاملا آرایش یافته (اف دی وای) یا فیلامنت 150 بافته شده است ، دارای برجستگی هایی در پشت و همچنین روی آن طبق تصویر زیر می باشد که باعث عبور هوا و عدم چسبندگی آن به بدن می شود ، این پارچه از لطافت بسیار خوب و کشش لازم برخوردار بوده و در عین سبک بودن مقاوم و خوش حالت و ضد حساسیت جهت پیراهن شورت های اصلی مسابقه است ، همچنین دارای 6 رنگ طبق تصویر زیر می باشد .3) پارچه استرچ ( Stretch ) : این پارچه از نخ پلی استر کاملا آرایش یافته (اف دی وای) یا فیلامنت 150 به صورت دو رو بافته شده است ، کاملا صاف با لطافت و ضخامت مطلوب جهت کاپشن و شلوار های گرمکن استفاده می گردد ، همچنین از دوام مناسبی برخوردار است و بسیار خوش فرم می باشد ، ضمنا دارای 8 رنگ طبق تصویر زیر می باشد .4) پارچه استرچ ( Stretch ) : این پارچه از نخ پلی استر کاملا آرایش یافته (اف دی وای) یا فیلامنت 150 به صورت دو رو بافته شده است ، کاملا صاف با لطافت و ضخامت مطلوب جهت کاپشن و شلوار های گرمکن استفاده می گردد ، همچنین از دوام مناسبی برخوردار است و بسیار خوش فرم می باشد ، ضمنا دارای 8 رنگ طبق تصویر زیر می باشد .5) پارچه استرچ ( Stretch ) : این پارچه از نخ پلی استر کاملا آرایش یافته (اف دی وای) یا فیلامنت 150 به صورت دو رو بافته شده است ، کاملا صاف با لطافت و ضخامت مطلوب جهت کاپشن و شلوار های گرمکن استفاده می گردد ، همچنین از دوام مناسبی برخوردار است و بسیار خوش فرم می باشد ، ضمنا دارای 8 رنگ طبق تصویر زیر می باشد .6) پارچه استرچ ( Stretch ) : این پارچه از نخ پلی استر کاملا آرایش یافته (اف دی وای) یا فیلامنت 150 به صورت دو رو بافته شده است ، کاملا صاف با لطافت و ضخامت مطلوب جهت کاپشن و شلوار های گرمکن استفاده می گردد ، همچنین از دوام مناسبی برخوردار است و بسیار خوش فرم می باشد ، ضمنا دارای 8 رنگ طبق تصویر زیر می باشد .7) پارچه استرچ ( Stretch ) : این پارچه از نخ پلی استر کاملا آرایش یافته (اف دی وای) یا فیلامنت 150 به صورت دو رو بافته شده است ، کاملا صاف با لطافت و ضخامت مطلوب جهت کاپشن و شلوار های گرمکن استفاده می گردد ، همچنین از دوام مناسبی برخوردار است و بسیار خوش فرم می باشد ، ضمنا دارای 8 رنگ طبق تصویر زیر می باشد .