سایر محصولات

جوراب

نام محصول : ساق بلند فوتبالی
سایز قابل ارایه : متغییر
مورد استفاده : بازیکنان فوتبال و فوتسال
سایر توضیحات:این محصول تمام کف حوله ای می باشد و پنجه گیر آن فاقد دوخت و بطور تمام بافت می باشد.