پوشاک تمرینی

زیرپوش

نام محصول : یقه ایستاده
سایز قابل ارایه : متغیر
مورد استفاده : بازیکنان در حین مسابقات و تمرینات در هوای خیلی سرد
سایر توضیحات : این محصول با پارچه ویسکوز قابل ارایه می باشد و دارای حفره انگشت شصت جهت پوشش کامل بدن در هوای سرد می باشد و یقه آن به طور کامل گردن را می پوشاند